علی رضا صبری
درباره شرکت

id : 15761
نام : علی رضا صبری
پروانه بهره برداری : 75/91
تلفن کارخانه : 4723366291
تلفن دفتر مرکزی : 4723366291
آدرس کارخانه : خیابان آسیای 2 قطعه 2/3
آدرس دفتر مرکزی : جاده تبریز صوفیان - شهرك سرمایه گذاری خارجی - خ آسییای دو - قطعه 2/3

دستگاه نمك پاش

علی رضا صبری

4500 : تن

ماشین خط كشی معابر

علی رضا صبری

825 : تن

خودروی جاروب خیابانی

علی رضا صبری

900 : تن