درمان گاز
درباره شرکت

id : 1948
نام : درمان گاز
تلفن : 031-33802141
فکس : 031-33802141
آدرس : اصفهان - کیلومتر 5 جاده تهران - منطقه صنعتی محمود آباد - خیابان بیستم صندوق پستی : 1477-81465

گاز انتونوکس

درمان گاز

- : گاز انتونوکس

سیلندر گاز

درمان گاز

- : سیلندر گاز نیتروس اکساید(10 -20 - 40 لیتری)

گاز انتونوكس (خنثی كننده درد)

درمان گاز

400000 : مترمربع

اكسید نیتروژن (گاز بیهوشی)

درمان گاز

60000 : متر مربع