داوین سا
درباره شرکت

id : 1942
نام : داوین سا
تلفن : 021-22906637-40
فکس : 021-22906637
آدرس : تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی، خیابان سنجابی(بهروز سابق)، میدان مینا، خیابان دهم 2، پلاک سه، واحد یک

اسپیرومتر

داوین سا

- : اسپیرومتر PC based

الکتروکاردیوگراف

داوین سا

- : الکتروکاردیوگراف دوازده کاناله داوین سا (لپ تاپی) مدل DC-1200

تست قلبی

داوین سا

- : تست ورزش قلبی ریوی (CPET)ریوی (CPET)

كاغذ لیتوگرافی

داوین سا

_ : عدد