رسول عهدنوسفیدی
درباره شرکت

id : 15637
نام : رسول عهدنوسفیدی
پروانه بهره برداری : 3529/95
تلفن کارخانه : 4142567325
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده صوفیان به طرف شبستر، بالاتر از دانشگاه آزاد
آدرس دفتر مرکزی : خیابان دارائی جدیدپلاك 8بازرگانی آراز

قند كله حتی به صورت شكسته شده

رسول عهدنوسفیدی

23360 : تن