پالایش نگین سیاه آذربایجان
درباره شرکت

id : 15554
نام : پالایش نگین سیاه آذربایجان
پروانه بهره برداری : 2338
تلفن کارخانه : 4142544512
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان نهم قطعه 8-1/11
آدرس دفتر مرکزی : شهرك مصالح ساختمانی خیابان نهم جنب فولاد آروین

قیر 40/50

پالایش نگین سیاه آذربایجان

180 : تن

قیر 60/70

پالایش نگین سیاه آذربایجان

150 : دستگاه

قیر 200/300

پالایش نگین سیاه آذربایجان

935 : دستگاه

قیر عملكردی

پالایش نگین سیاه آذربایجان

36000 : متر