اطلس سینا شیمی
درباره شرکت

id : 15477
نام : اطلس سینا شیمی
پروانه بهره برداری : 1983
تلفن کارخانه : 4142544439
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نهم پلاك 89
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كوچه باغ- 18 متری تالار- پلاك 1/94

روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد

اطلس سینا شیمی

360000 : عدد

روغن موتور تصفیه مجدد

اطلس سینا شیمی

6900 : تن

روغن دنده تصفیه مجدد

اطلس سینا شیمی

50 : تن

گریس پایه كلسیم

اطلس سینا شیمی

790 : تن

گریس پایه بنتون

اطلس سینا شیمی

27 : تن

شیشه شوی خودرو

اطلس سینا شیمی

338 : دستگاه

مواد افزودنی روغن (روانكار)

اطلس سینا شیمی

10000 : دستگاه

ضد یخ

اطلس سینا شیمی

500 : عدد

آب اسید باتری سرب اسید

اطلس سینا شیمی

20800 : عدد

آب رادیاتور

اطلس سینا شیمی

52000 : عدد

ژل آتش زا

اطلس سینا شیمی

10400 : عدد

مایع ترمز

اطلس سینا شیمی

20800 : عدد

بسته بندی الكل ها

اطلس سینا شیمی

2300 : تن