استانجین خودرو
درباره شرکت

id : 15474
نام : استانجین خودرو
پروانه بهره برداری : 95/29155
تلفن کارخانه : 4132466151
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان آسیای 3 پلاك 15
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ازادی بن بست نورافكن بن بست 2 پلاك 1

مینی بوس

استانجین خودرو

30000 : عدد

كامیون كشنده (اسب)

استانجین خودرو

5500 : تن

اتوبوس یك طبقه

استانجین خودرو

1500 : تن

اتوبوس دو تكه

استانجین خودرو

590 : تن

واگن حمل مسافر

استانجین خودرو

590 : تن