سلیمان صیامی
درباره شرکت

id : 15389
نام : سلیمان صیامی
پروانه بهره برداری : 87/249
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جلفا-ارس روستای سیه سران میدان اصلی
آدرس دفتر مرکزی : جلفا-ارس روستای سیه سران میدان اصلی

وسایل كنترل ولتاژ

سلیمان صیامی

180 : تن

فلاشر راهنما

سلیمان صیامی

200 : تن

سیستم دزدگیراژیردزدگیر

سلیمان صیامی

40432 : تن