نختاب فیروزان
درباره شرکت

id : 15252
نام : نختاب فیروزان
پروانه بهره برداری : 23494
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز ?یلومتر 7 جاده تهران
آدرس دفتر مرکزی : سپهبد قرنی ?لانتری ساختمان شماره 21 ط2 واحد11

نخ پنبه ایالیاف كوتاه

نختاب فیروزان

264 : دستگاه

حوله اماده

نختاب فیروزان

264 : دستگاه

پارچه كشباف گردگردبافی

نختاب فیروزان

3000 : تن

پارچه كتن وراشل

نختاب فیروزان

600 : تن

رنگرزی وچاپ وتكمیل منسوجات و نخ

نختاب فیروزان

165000 : تن

افتابه پلاستیكی

نختاب فیروزان

450 : تن