تجهیزگران پویای امید سلامت
درباره شرکت

id : 1885
نام : تجهیزگران پویای امید سلامت
تلفن : 32237054-5
فکس : 32280207
آدرس : مشهد -ابتدای بلوار مدرس -روبروی بنیاد شهید ساختمان مسکن طبقه 4 واحد44

دستگاه تشخیصی

تجهیزگران پویای امید سلامت

- : PORTABLE X-RAY UNIT

دستگاه های تشخیص

تجهیزگران پویای امید سلامت

- : Dental X-Ray Unit