پیشگامان صنعت تایمــاز
درباره شرکت

id : 1871
نام : پیشگامان صنعت تایمــاز
تلفن : 021-88382820
فکس : 021-88382839
آدرس : خیابان بخارست -نبش کوچه نهم-برج بخارست-طبقه ششم

تجهیزات MRI

پیشگامان صنعت تایمــاز

- : تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)

توموگرافی کامپیوتری

پیشگامان صنعت تایمــاز

- : توموگرافی کامپیوتری (CT)