كمال حسین زاده
درباره شرکت

id : 14937
نام : كمال حسین زاده
پروانه بهره برداری : 89/56
تلفن کارخانه : 4132336964
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یازده كیلومتری جاده اسپیران دره شیرنجه جنب كارخانه آسفالت پی اسكان آذربایجان
آدرس دفتر مرکزی : خیابان مجاهد آخر همت آباد كوچه قلی زاده پلاك 56

آسفالت

كمال حسین زاده

240 : تن