قزل توپراق آذر
درباره شرکت

id : 14911
نام : قزل توپراق آذر
پروانه بهره برداری : 82/7
تلفن کارخانه : 1411-5264238
تلفن دفتر مرکزی : 1411-5572419
آدرس کارخانه : تبریز جاده تبریز آذرشهر دره كرجان بالاتر از امامزاده سید محمد آقا
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-روستای كرجان بالاترازكارخانه اسفالت اسمعیلی

اسفالت

قزل توپراق آذر

2160 : تن