قربان قاسمی وردین
درباره شرکت

id : 14898
نام : قربان قاسمی وردین
پروانه بهره برداری : 87/264
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز-خ فلسطین كوچه سیداسلام شرقی درب استانبول پ 21
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-خ فلسطین كوچه سیداسلام شرقی درب استانبول پ 21

پارچه كشباف گردگردبافی

قربان قاسمی وردین

360 : تن