قارداشلار جوراب
درباره شرکت

id : 14887
نام : قارداشلار جوراب
پروانه بهره برداری : 87/231
تلفن کارخانه : 4136376948
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز- جاده قدیم اهر - جنب كارخانه پولاد سهند
آدرس دفتر مرکزی : 115 كیلومتری جاده اهر - اول جاده آرپادره سی- جنب كارخانه سهند پولاد

جوراب

قارداشلار جوراب

2000 : تن

پارچه گردباف

قارداشلار جوراب

1000 : تن