علیرضا سعادتی
درباره شرکت

id : 14778
نام : علیرضا سعادتی
پروانه بهره برداری : 611
تلفن کارخانه : 4142544593
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت یكم خیابان كارگر جنوبی قطعه 134
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آذربایجان - كوچه آذربایجان 12 - پلاك 26