آوان طب
درباره شرکت

id : 1840
نام : آوان طب
تلفن : 021-44207216
فکس : 021-44210177
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه خیابان مرودشت پلاک 12 واحد اول شرقی

دستگاه جراحی اتاق عمل

آوان طب

- : دستگاه های جراحی اتاق عمل Smart 4

دستگاه جراحی

آوان طب

- : دستگاه های جراحی مطبی

البسه یكبارمصرف بیمارستانی

آوان طب

50000 : دستگاه

لباس بیمارستانی

آوان طب

10000 : دستگاه

البسه ازمنسوج بی بافت

آوان طب

10000 : دستگاه

الكتروكوتر

آوان طب

10000 : دستگاه