شركت صنایع غذائی تكنوش
درباره شرکت

id : 14581
نام : شركت صنایع غذائی تكنوش
پروانه بهره برداری : 59133
تلفن کارخانه : 422912
تلفن دفتر مرکزی : 422912
آدرس کارخانه : تبریز- ج آذرشهر ك 12 جنب نیروگاه
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- ج آذرشهر ك 12 جنب نیروگاه

مربا

شركت صنایع غذائی تكنوش

150 : تن

رب گوجه فرنگی

شركت صنایع غذائی تكنوش

100 : تن

عسل بسته بندی شده

شركت صنایع غذائی تكنوش

300 : تن

سس گوجه فرنگی

شركت صنایع غذائی تكنوش

150 : تن

سركه خوراكی

شركت صنایع غذائی تكنوش

500 : تن

كنسانتره پوره میوه جات

شركت صنایع غذائی تكنوش

341 : تن

رب گوجه فرنگی دربسته بندی اسپتیك

شركت صنایع غذائی تكنوش

30 : تن

كنسروگوجه فرنگی

شركت صنایع غذائی تكنوش

30 : تن