شركت چسب عایق آذرآبادگان با مسولیت محدود
درباره شرکت

id : 14572
نام : شركت چسب عایق آذرآبادگان با مسولیت محدود
پروانه بهره برداری : 75/21
تلفن کارخانه : 6311434
تلفن دفتر مرکزی : 6311434
آدرس کارخانه : تبریز- جاده تهران 311 متر مانده به پلیس راه تبریز میانه - پشت غذا خوری قزل باغچه
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- جاده تهران 311 متر مانده به پلیس راه تبریز میانه - پشت غذا خوری قزل باغچه

قیر اتومبیل

شركت چسب عایق آذرآبادگان با مسولیت محدود

300 : تن