سولار پمپ تبریز
درباره شرکت

id : 14516
نام : سولار پمپ تبریز
پروانه بهره برداری : 48992
تلفن کارخانه : 4134216447
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فلكه دوم ، بیست متری هفتم، پشت شركت سپیداك، قطعه 22351119
آدرس دفتر مرکزی : شهرك رجائی جنوبی- 35 متری دوم غربی- شركت سولار پمپ تبریز

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

سولار پمپ تبریز

50 : تن

پمپ آب شناور

سولار پمپ تبریز

50 : تن

موتور برقی AC سه فاز آسنكرون

سولار پمپ تبریز

8000 : تن

موتور برقی AC سه فاز سنكرون

سولار پمپ تبریز

316 : تن