سپهر رایان صنعت
درباره شرکت

id : 14465
نام : سپهر رایان صنعت
پروانه بهره برداری : 85/9
تلفن کارخانه : 4134478621
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پلاك 16A61
آدرس دفتر مرکزی : شهرك فن آوری خودرو - واحد 77

مدل های ریخته گری

سپهر رایان صنعت

500 : تن

قید و بست ها (جیگ و فیكسچر)

سپهر رایان صنعت

312 : تن