دقیق تراش پنج تبریز
درباره شرکت

id : 14354
نام : دقیق تراش پنج تبریز
پروانه بهره برداری : 418341
تلفن کارخانه : 4134263898
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده آذرشهر خیابان بوتان گاز كوی صنعتگران
آدرس دفتر مرکزی : جاده تبریز اذرشهر خیابان بوتان گاز

مته حفاری

دقیق تراش پنج تبریز

240 : عدد

پمپ روغن خودرو

دقیق تراش پنج تبریز

100 : عدد

پمپ آب خودرو

دقیق تراش پنج تبریز

100 : عدد

پولی غیر خودرویی

دقیق تراش پنج تبریز

2000 : عدد

بلبرینگ شیار عمیق

دقیق تراش پنج تبریز

1000 : عدد

قطعات تراكتور

دقیق تراش پنج تبریز

200 : عدد

اسكریپر

دقیق تراش پنج تبریز

1000 : عدد

جعبه دنده دستی خودروی بنزینی

دقیق تراش پنج تبریز

1000 : عدد

مهره و مارپیچ فرمان خودرو

دقیق تراش پنج تبریز

500 : عدد

بلبرینگ چرخ جلو خودرو

دقیق تراش پنج تبریز

500 : عدد

دیسك ترمز خودروی سبك

دقیق تراش پنج تبریز

500 : عدد