خدمات طراحی و سیم پیچی تابان مغناطیس تبریز
درباره شرکت

id : 14317
نام : خدمات طراحی و سیم پیچی تابان مغناطیس تبریز
پروانه بهره برداری : 16/75
تلفن کارخانه : 4136375894
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده تبریز تهران - نرسیده به كافی شاپ وحید - كوی وحدت - پلاك 6و5
آدرس دفتر مرکزی : جاده تهران نرسیده به كافی شاپ وحید مجتمع صنعتی وحدت پلاك 5 و 6

موتور برقی AC تك فاز القایی

خدمات طراحی و سیم پیچی تابان مغناطیس تبریز

910 : تن