جهان رول تبریز
درباره شرکت

id : 14176
نام : جهان رول تبریز
پروانه بهره برداری : 83/168
تلفن کارخانه : 4114215832
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بالاتر از شهرك رجائی جنب شركت آذر گرانیت 611 متر داخل كوچه پلاك 31
آدرس دفتر مرکزی : بالاتر از شهرك صنعتی رجائی جنب شركت آذر گرانیت 611 متر داخل كوچه پلاك 31

مقوای روكش شده

جهان رول تبریز

250 : تن