تفت كوبان آذر مهر
درباره شرکت

id : 14167
نام : تفت كوبان آذر مهر
پروانه بهره برداری : 38951
تلفن کارخانه : 4134475162
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعه 22351615
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فارابی-روبروی شهرداری منطقه 1-كوچه فیضی-پلاك4/1

خدمات ماشین كاری فلزات

تفت كوبان آذر مهر

21 : دستگاه

مدل های ریخته گری

تفت كوبان آذر مهر

21 : دستگاه