تاسیسات مهندسی زمستان صنعت آریا
درباره شرکت

id : 14135
نام : تاسیسات مهندسی زمستان صنعت آریا
پروانه بهره برداری : 54949
تلفن کارخانه : 4132459616
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جنب كفش ارك- پلاك 188
آدرس دفتر مرکزی : خیابان طالقانی-خیابان بهار شمالی-پاساژ بهار امین واحد94

مشعل گازی

تاسیسات مهندسی زمستان صنعت آریا

12000 : عدد

مشعل مازوت سوز

تاسیسات مهندسی زمستان صنعت آریا

6000 : متر