پولاد قطعه
درباره شرکت

id : 14121
نام : پولاد قطعه
پروانه بهره برداری : 82/78
تلفن کارخانه : 4134211311
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 31 متری دوم پلاك 113 قطعه Z9 واحد شماره 2
آدرس دفتر مرکزی : جاده آذرشهر شهرك رجایی قطعه 19 ظ

سیبك فرمان خودرو

پولاد قطعه

15 : تن

قید و بست ها (جیگ و فیكسچر)

پولاد قطعه

30000 : عدد

ابزار گیر

پولاد قطعه

170000 : متر مربع

كولیس

پولاد قطعه

151 : تن

ضخامت سنج

پولاد قطعه

500 : تن

قطرسنج

پولاد قطعه

12000 : عدد

شیرآلات هیدرولیك

پولاد قطعه

16000 : عدد