آرتاکو
درباره شرکت

id : 1772
نام : آرتاکو
تلفن : ۳۲۲۳۹۵۵۹-۰۲۳
فکس : ۳۲۲۳۹۵۵۹-۰۲۳
آدرس : سمنان، شاهرود، خیابان شهید رجایی، خیابان سرباز، کوچه دوم،پلاک ۳

کوره

آرتاکو

- : کوره تیوبی خلاء

کوره ذوب

آرتاکو

- : کوره ذوب القائی