پالایش نفت تبریز
درباره شرکت

id : 13994
نام : پالایش نفت تبریز
پروانه بهره برداری : 89/184
تلفن کارخانه : 4134215571
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده تبریز - آذرشهر، شركت پالایش نفت تبریز
آدرس دفتر مرکزی : تبریز سه راهی سردرود -شركت پالایش نفت تبریز

نفت سفید

پالایش نفت تبریز

10 : عدد

گازوییل (نفت گاز)

پالایش نفت تبریز

750 : دستگاه

گاز مایع شده (LPG)

پالایش نفت تبریز

12500 : عدد

نفت كوره (مازوت)

پالایش نفت تبریز

7 : تن

روغن موتور (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

73000 : تن

اتان (حاصل از تصفیه نفت خام)

پالایش نفت تبریز

1 : تن

قیر 60/70

پالایش نفت تبریز

1000 : دستگاه

روغن پایه (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

22500 : عدد

هگزان (حاصل از تصفیه نفت خام)

پالایش نفت تبریز

20 : تن

سوخت هواپیما

پالایش نفت تبریز

1200 : تن

بنزین سوپر بدون سرب

پالایش نفت تبریز

300 : تن

روغن صنعتی محافظ (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

3300 : تن

روغن صنعتی عملیات حرارتی (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

3300 : تن

روغن توربین (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

9000 : تن

روغن روانكار صنعتی (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

600 : تن

سیالات هیدرولیك صنعتی (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

64 : تن

روغن فرآیند لاستیك (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

400 : تن

حلال نفتی 402

پالایش نفت تبریز

140 : تن

حلال نفتی 404

پالایش نفت تبریز

6 : تن

حلال نفتی 406

پالایش نفت تبریز

4.87 : تن

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

180000 : عدد

روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

970 : تن

روغن انتقال حرارت (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

64 : تن

روغن كمپرسور (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

80 : دستگاه

روغن صنعتی ماشینكاری و برشكاری (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

80 : دستگاه

روغن ماشین آلات صنعت نساجی (تصفیه اول)

پالایش نفت تبریز

40 : هزار عدد

بنزن

پالایش نفت تبریز

63 : تن

ضد زنگ

پالایش نفت تبریز

10 : تن

ضد یخ

پالایش نفت تبریز

70 : تن