اطهران جراح شرق
درباره شرکت

id : 1771
نام : اطهران جراح شرق
تلفن : 041-34328257
فکس : 041-34328259
آدرس : تبریز- خیابان 17 شهریور جدید- روبروی آموزش و پرورش- ساختمان خاتم فاز 2 طبقه 4

میکروست

اطهران جراح شرق

- : انواع میکروست

چست باتل

اطهران جراح شرق

- : انواع چست باتل

ست خون

اطهران جراح شرق

- : انواع ست خون

ست تزریق خون

اطهران جراح شرق

120 : تن

چست باتل پزشكی

اطهران جراح شرق

188 : تن

صفربند سرم

اطهران جراح شرق

220 : تن

سه راهی آنژیوكت

اطهران جراح شرق

280000 : عدد

ست سرم

اطهران جراح شرق

224000 : عدد

میكروست

اطهران جراح شرق

15 : تن

كاتتر و تیوب ساكشن

اطهران جراح شرق

438 : تن

بسته بندی تجهیزات یكبار مصرف پزشكی

اطهران جراح شرق

800 : تن