بیوك بدیهی اقدم
درباره شرکت

id : 13977
نام : بیوك بدیهی اقدم
پروانه بهره برداری : 78/174
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز-ج مراغه جنب پل اتوبان روبروی كبریت سازی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-ج مراغه جنب پل اتوبان روبروی كبریت سازی

ماشین الات صابون سازی

بیوك بدیهی اقدم

22 : تن

تجهیزات ابیاری

بیوك بدیهی اقدم

30 : تن