بهساز قطعات صنعتی تبریز كوثر
درباره شرکت

id : 13963
نام : بهساز قطعات صنعتی تبریز كوثر
پروانه بهره برداری : 11173
تلفن کارخانه : 4134213151
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 21 متری سوم غربی - پلاك 87
آدرس دفتر مرکزی : شهرك شهید رجایی جنوبی - روبروی نگهبانی - پلاك11

قطعات تراكتور

بهساز قطعات صنعتی تبریز كوثر

204000 : عدد

كالیپر ترمز خودرو

بهساز قطعات صنعتی تبریز كوثر

167 : تن

میل ماهك جعبه دنده خودرو

بهساز قطعات صنعتی تبریز كوثر

625 : تن