ابزاردرمان
درباره شرکت

id : 1767
نام : ابزاردرمان
تلفن : 021-88746270
فکس : 021-88752869
آدرس : تهران، خیابان سهروردی شمالي، نبش کوچه باسقي، پلاك 368

باند سوختگی

ابزاردرمان

- : باند سوختگی شکل پذیر کناربافته

گاز طبی

ابزاردرمان

- : گاز طبی ساده

ژل الکترود

ابزاردرمان

- : ژل های پزشکی

گاز

ابزاردرمان

14000 : مترمربع

باند

ابزاردرمان

14000 : مترمربع

ژل داروئی

ابزاردرمان

268800 : تن

شكم بند

ابزاردرمان

14 : دستگاه

وسایل ارتوپدی

ابزاردرمان

338000 : تن

پارچه باندوگاز

ابزاردرمان

10800 : تن

باندگچ

ابزاردرمان

8000 : تن

باند كشدار

ابزاردرمان

200 : تن

آتل

ابزاردرمان

70 : تن

باند زیرگچ

ابزاردرمان

2200 : تن

گاز

ابزاردرمان

5700 : تن

سفیدگری پارچه

ابزاردرمان

10000 : تن

سفید گری نخ

ابزاردرمان

12000 : تن

پارچه باندوگاز

ابزاردرمان

490 : تن

نخ پنبه

ابزاردرمان

50 : تن