آوادیس وسرژیك ماناصر یان
درباره شرکت

id : 13916
نام : آوادیس وسرژیك ماناصر یان
پروانه بهره برداری : 37275
تلفن کارخانه : 2898338
تلفن دفتر مرکزی : 2898338
آدرس کارخانه : تبریز - ج سنتو- كوی صنعتی تبریز- خ آردسازی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز - ج سنتو- كوی صنعتی تبریز- خ آردسازی

دستگاه سنگزنی برای كارابزاردقیق

آوادیس وسرژیك ماناصر یان

500 : تن

بوش سیلندر

آوادیس وسرژیك ماناصر یان

50 : تن