آرمان الكترونیك پرداز
درباره شرکت

id : 13879
نام : آرمان الكترونیك پرداز
پروانه بهره برداری : 14166
تلفن کارخانه : 4134265134
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 2 جاده كرجان - پارك علم و فناوری واحد عصر انقلاب - پلاك 361
آدرس دفتر مرکزی : شهرك اندیشه، كیلومتر 2 جاده كرجان پارك علم و فناوری واحد 333

باران سنج

آرمان الكترونیك پرداز

122 : دستگاه

اندازه گیر سطح سیالات

آرمان الكترونیك پرداز

70 : دست

ثبت كننده داده (دیتا لاگر) پارامترهای الكتریكی

آرمان الكترونیك پرداز

109 : عدد