آرال سو كیمیا نگین
درباره شرکت

id : 13869
نام : آرال سو كیمیا نگین
پروانه بهره برداری : 91/47
تلفن کارخانه : 4134479781
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دوم پلاك 75
آدرس دفتر مرکزی : زعفرانیه كوی شبنم ساختمان میخك ط 5

صافی آبیاری قطره ای

آرال سو كیمیا نگین

116 : تن