ایده آل ماشین پارسیان
درباره شرکت

id : 1754
نام : ایده آل ماشین پارسیان
تلفن : 021-76266947
فکس : 021-76267074
آدرس : تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی کمرد، کوچه پمپ بنزین، پلاک 1/ 1

دستگاه سری پرکن خطی

ایده آل ماشین پارسیان

- : null

دستگاه سیل اتوماتیک ماست دبه ای

ایده آل ماشین پارسیان

- : null