الماس فیلم آذربایجان
درباره شرکت

id : 1750
نام : الماس فیلم آذربایجان
تلفن : 044-32424393
فکس : 044-32424393
آدرس : استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، کیلومتر 15 جاده مهاباد، روبروی کلیسای حصار ترکمان

ماشین رول پیچ

الماس فیلم آذربایجان

- : null

فیلم شیرینك از پلی اتیلن

الماس فیلم آذربایجان

2 : دستگاه

فیلم از پی وی سی نرم شیرینك

الماس فیلم آذربایجان

94 : دستگاه