ایفاصنعت غرب
درباره شرکت

id : 13764
نام : ایفاصنعت غرب
پروانه بهره برداری : 5791
تلفن کارخانه : 9144123974
تلفن دفتر مرکزی : 9144123974
آدرس کارخانه : تبریز- جاده تهران كوی وحدت كوی ارمغان پ 33
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- خ ارتش جنوبی كوچه احمدنژادپ 29

سنسور

ایفاصنعت غرب

81 : تن

فلومترسنسوردبی

ایفاصنعت غرب

96 : تن

قطعات یدكی ترازو

ایفاصنعت غرب

70 : تن