اطلس پود
درباره شرکت

id : 13714
نام : اطلس پود
پروانه بهره برداری : 52795
تلفن کارخانه : 4116372711
تلفن دفتر مرکزی : 4116372711
آدرس کارخانه : تبریز - كیلومتر 5 جاده تهران
آدرس دفتر مرکزی : تبریز - كیلومتر 5 جاده تهران

پارچه های توری

اطلس پود

576 : تن

نخ استرچ

اطلس پود

900 : تن

نخ پلی استر

اطلس پود

1600 : تن