كارتن سازی تك مهر بناب
درباره شرکت

id : 13577
نام : كارتن سازی تك مهر بناب
پروانه بهره برداری : 24563
تلفن کارخانه : 5352
تلفن دفتر مرکزی : 5352
آدرس کارخانه : بناب - ج تبریز ك 5
آدرس دفتر مرکزی : بناب - ج تبریز ك 5

مقوای چندلایه روكشدار

كارتن سازی تك مهر بناب

6 : تن