توان پالایش اورال
درباره شرکت

id : 13518
نام : توان پالایش اورال
پروانه بهره برداری : 84/197
تلفن کارخانه : 4137761814
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 2 كیلومتری بعد از پلیس راه تبریز، رو به روی پارك فدك، 151 متری كوی شهریار
آدرس دفتر مرکزی : خیابان مطهری - محله بهشتی - پشت مدرسه بنت الهدی