ناجی گیاه ناجیان
درباره شرکت

id : 13464
نام : ناجی گیاه ناجیان
پروانه بهره برداری : 91/118
تلفن کارخانه : 4115244465
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 8جاده تهران،روبروی داروسازی دانا،كوی انرژی ماشین
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 8حاده تبریز تهران -روبروی داروسازی دانا -كوی انرژی ماشین

میوه خشك

ناجی گیاه ناجیان

500 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

ناجی گیاه ناجیان

30000 : تن

بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی

ناجی گیاه ناجیان

740 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

ناجی گیاه ناجیان

100 : تن

بسته بندی پودر میوه های آجیلی

ناجی گیاه ناجیان

600 : تن