مجموعه سازان سهند
درباره شرکت

id : 13451
نام : مجموعه سازان سهند
پروانه بهره برداری : 31413
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 4212667
آدرس کارخانه : بستان آباد- شهرك صنعتی سعیدآبادخ صنعت
آدرس دفتر مرکزی : بستان آباد- شهرك صنعتی سعیدآبادخ صنعت

اجزاء موتورهای وسائل نقلیه

مجموعه سازان سهند

197 : تن

دیفرانسیال خودرو

مجموعه سازان سهند

170 : تن

دینام خودرو

مجموعه سازان سهند

850 : تن

شفتهای جعبه دنده كامل

مجموعه سازان سهند

340 : تن

قطعات تراكتور

مجموعه سازان سهند

150 : تن

پوسته اكسل

مجموعه سازان سهند

5000 : عدد