کیمیا روانکار پارس
درباره شرکت

id : 1710
نام : کیمیا روانکار پارس
تلفن : 88616046 - 021
فکس : 021-88618769
آدرس : تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، کوچه 57، پلاک 11

روغن موتور

کیمیا روانکار پارس

- : روغن موتور کیمیا پاک

روغن دنده

کیمیا روانکار پارس

- : روغن دنده صنعتی کیمیا دنده EP