فیلتر کاج
درباره شرکت

id : 1709
نام : فیلتر کاج
تلفن : 021-44907753
فکس : 021-44907175
آدرس : ایران، تهران، جاده مخصوص كرج كيلومتر 12 - خ. سپاه اسلام - روبروي بانك سپه پ. 1 -

فیلتر هوا

فیلتر کاج

- : فیلتر هوای خودروهای سبك KAF

فیلتر گاز

فیلتر کاج

- : فیلترهای گاز KGF

فیلتر گازوئیل

فیلتر کاج

- : فیلترهای گازوئیل و سپرایتور KFFوKSF