پارس آیلین مهر
درباره شرکت

id : 13314
نام : پارس آیلین مهر
پروانه بهره برداری : 87/244
تلفن کارخانه : 4136319233
تلفن دفتر مرکزی : 4116319232
آدرس کارخانه : اول خیابان صنعت یك
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر15جاده تبریز تهران-شهرك صنعتی عالی نسب-اول خیابان صنعت یكم

خامه قنادی شیرین شده

پارس آیلین مهر

4 : تن

مالتودكسترین

پارس آیلین مهر

33000 : متر مربع

تخم مرغ مایع پاستوریزه

پارس آیلین مهر

0 : تن

پودر تخم مرغ كامل

پارس آیلین مهر

900000 : متر

پودر سفیده تخم مرغ

پارس آیلین مهر

700000 : دستگاه

پودر زرده تخم مرغ

پارس آیلین مهر

7500 : عدد

نوشیدنی بر پایه تخم مرغ

پارس آیلین مهر

5000 : عدد

مكمل دارویی و غذایی انسان به شكل پودر

پارس آیلین مهر

150 : دستگاه

مكمل دارویی و غذایی انسان به شكل محلول

پارس آیلین مهر

150 : دستگاه

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

پارس آیلین مهر

340 : تن