كنترل انرژی ایرانیان
درباره شرکت

id : 13167
نام : كنترل انرژی ایرانیان
پروانه بهره برداری : 91/59
تلفن کارخانه : 4133854552
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سالن كارگاهی شماره 1/21 - كارگاه ششم
آدرس دفتر مرکزی : تهران - فلكه اول صادقیه-خ ستارخان-به سمت خ سازمان آب - خیابان گلناز دهم شمالی-نبش خ پانزدهم-پلاك11 -

دستگاه قرائت خوان دستی كنتور

كنترل انرژی ایرانیان

314 : تن

فلومتر الكترومغناطیسی

كنترل انرژی ایرانیان

2000 : تن

فلومتر مایع اولتراسونیك

كنترل انرژی ایرانیان

484 : تن