كارتن سازی انصار تبریز
درباره شرکت

id : 13163
نام : كارتن سازی انصار تبریز
پروانه بهره برداری : 84/284
تلفن کارخانه : 4134323141
تلفن دفتر مرکزی : 4124326541
آدرس کارخانه : جاده آذرشهربه تبریز -روبروی شهرك شهیدسلیمی- جنب سردخانه آذربایجان
آدرس دفتر مرکزی : جاده تبریز - آذرشهر - بعد از شهرك شهید سلیمی - جنب سردخانه آذربایجان

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

كارتن سازی انصار تبریز

60 : تن

ورق كارتن چندلا

كارتن سازی انصار تبریز

12 : تن

جعبه كارتن

كارتن سازی انصار تبریز

38 : تن

چاپ فلكسو برای بسته بندی

كارتن سازی انصار تبریز

8000 : عدد