صنعت خودرو آذربایجان
درباره شرکت

id : 13117
نام : صنعت خودرو آذربایجان
پروانه بهره برداری : 89/271
تلفن کارخانه : 412129
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 31 كیلومتری جاده تبریز به آذرشهر- نرسیده به شهرك شهید سلیمی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز، كیلومتر 31 جاده تبریز آذر شهر،نرسیده به شهرك شهید سلیمی 1 شركت ایران خودرو آذر بایجان

مینی بوس

صنعت خودرو آذربایجان

30 : تن

كامیونت (3.5 تا كمتر از 6 تن)

صنعت خودرو آذربایجان

35 : تن

خودروی سواری بنزینی/گازی/دیزلی رده D

صنعت خودرو آذربایجان

3000000 : عدد